Kullanıcı adı Şifre Üye ol
 ARAŞTIRMADA YÖNTEM
 ÖLÇME
 ANALİZ YÖNTEMLERİ
 OAF
 T-testi
 ANOVA
 ANCOVA
 MANOVA
 MANCOVA
 Korelasyon
 Regresyon
 Faktör Analizi
 YEM
 HLM
 ANALİZ STRATEJİLERİ
 AKADEMİK DANIŞMANLIK

.:Site Hakkında:.

 

Üst düzeydeki bilgi teorisi ve bilim felsefesi tartışmalarından daha somut anlamdaki yöntem sorununa geldiğimizde, önemli olan şey elde edilecek bilginin "üretilmesinde" kullanılacak temel analiz stratejilerini kavrayabilmektir. Bir araştırmacı, ne kadar yaratıcı ve ileri düzeyde öngörüye sahip olursa olsun, bu görüşlerine uygun olan bir analiz stratejisi belirleyemediği sürece bilimsel anlamda literatüre katkı yapabilmesi çok mümkün olamayacaktır ya da en azından sınırlı bir katkı yapabilecektir. Aynı zamanda, araştırmacının sahip olduğu metodoloji bilgisi ne kadar ileri düzeydeyse, o kadar ileri düzeyde katkıda bulunabilecek hipotezler oluşturabilecektir. Örneğin hiyerarşik regresyonu bilmeyen bir araştırmacı, değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri araştıramayacaktır. Aynı şekilde yapısal eşitlik modellemesini bilemeyen bir kişi de, bir teorinin değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerine yönelik görüşlerini test edilebilir hipotezler bütünü olarak bir model içinde tanımlayarak doğrulanmasını (ya da yanlışlanmasını) başaramayacaktır.

Bu kısımda, analiz yöntemlerinin işlevlerini ortaya koyabilmek için, her bir analizle test edilebilecek hipotez türlerinin neler olduğu kısaca ifade edilecektir.
                                                                                                            Her Hakkı Saklıdır YEMNET © 2008 Tasarım canefe