Kullanıcı adı Şifre Üye ol
 ARAŞTIRMADA YÖNTEM
 ÖLÇME
 ANALİZ YÖNTEMLERİ
 OAF
 T-testi
 ANOVA
 ANCOVA
 MANOVA
 MANCOVA
 Korelasyon
 Regresyon
 Faktör Analizi
 YEM
 HLM
 ANALİZ STRATEJİLERİ
 AKADEMİK DANIŞMANLIK

.:Site Hakkında:.

Bilimsel araştırmanın en temel aşaması, araştırılacak olguların tanımlanması ve bunların ölçülmesidir. Hiçbir zaman unutulmaması gereken şey, ölçmenin bir "tanım" üzerine temellendiğidir. En ünlü bilim felsefecilerinden Frege, anlam (sense) ve gönderge (reference) arasındaki ilişkilerin karmaşık doğasına dikkati çekmiştir. Örneğin "sabah yıldızı (morning star)" ve "akşam yıldızı (evening star)" farklı anlamlara sahip olsalar da aynı şeye yani Venüs gezegenine gönderme yapmaktadır. Bu olguyu sosyal bilimler alanına taşıdığımızda, örneğin hiçbir konuda bilim insanları arasında tam bir uzlaşma olmadığını, aynı şeye bakan araştırmacıların farklı şeyler görüp algıladıklarını fark edebiliriz. Burada sorun, aslında her türlü bilimsel faaliyetin bir dizi tanımlama üzerine dayandığı ve sonuçta temel olarak dilin sınırları içinde gerçekleştiği gerçeğidir. Bir bilimsel faaliyet alanında hareket ederken de, araştırmacı öncelikle bir dizi değişkeni tanımlar ve ondan hareketle ölçme işlemlerine başlar. Ölçme araçlarının geliştirilmesinde en temel aşama, ölçülecek değişkenin tanımlanarak sınırlarının belirlenmesi ve daha sonra da onun işevuruk tanımının yapılarak söz konusu değişkenin göstergeleri olacak olan maddelerin belirlenmesidir.

Aşağıdaki şekilde bu süreç temsil edilmektedir. Buna göre, teorik çerçevede tanımlanmış olan değişken ve bu değişkenin tanımsal öğeleri, ampirik düzlemde bir dizi ifadeye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, her bir tanımlamada araştırmacı ya da teorisyenin kabul ettiği teorik çerçeve, ölçme aracının içeriğini ve temel özelliklerini oluşturacaktır.

Bu nedenle, bir değişkenin her zaman değişik teorik çerçevelerde yorumlanarak farklı ölçme araçları ile ölçüldüğüne tanık olmaktayız. Bu durumun doğal yansıması olarak, var olan bir ölçme aracına alternatif olarak geliştirilen bir başka ölçme aracının geçerlik çalışmasında, bu yeni ölçeğin artırıcı güvenirlik (incremental validity) özelliğine sahip olması beklenmektedir. Artırıcı güvenirlik, yeni ölçme aracının, alternatifi olan ölçme aracı/araçlarına ek olarak ilgili konuda onların bize veremediği birtakım bilgileri vermesi durumudur. Örneğin, depresyonu farklı bir teorik çerçevede tanımlayarak yeni bir ölçme aracı geliştiren bir araştırmacının, bu aracın var olan ölçeklerin üzerine bize yeni bilgi verdiğini, onların ölçtüklerinden daha farklı bir şeyleri ölçtüğünü kanıtlaması gerekir. Bu durumu göstermenin en temel yollarından birisi, varolan ölçek(ler)den elde edilen puanlar istatistiksel olarak kontrol edildiğinde, yeni ölçekten alınan puanların önemli bir ölçüt değişkendeki (örneğin bu örnekte intihar eğilimi) varyansın kayda değer bir miktarını (en azından %10) açıkladığını göstermektir.

 

                                                                                                            Her Hakkı Saklıdır YEMNET © 2008 Tasarım canefe