Kullanıcı adı Şifre Üye ol
 YEM KURSU ( Başlangıç )
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 YEM KURSU ( İleri )
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 ÖLÇEK GELİŞTİRME KURSU
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 ESKİ KURSLARDAN
 GRUBU YÖNET
.:Yemnet Grup:.

ÖLÇEK GELİŞTİRME KURSU
Kurs 15 saatlik bir kurs olup, katılımcıların dizüstü bilgisayar kullanmaları gerekmektedir. Bir laboratuar temin edilmesi durumunda böyle bir ihtiyaca gerek duyulmayabilir.

Bu kursun genel amacı, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesinde kullanılacak yöntem ve istatistiksel analizlerin öğretilmesidir. Ölçme, tüm sosyal ve davranış bilimlerinde en temel aşamayı oluşturduğu için, geliştirilecek olan ölçme araçlarının istenen niteliklere uygun olması son derece önem taşımaktadır. Ülkemizde bu anlamda ciddi girişimlerin olmadığını ve genelde yurtdışında geliştirilen ölçme araçlarının adaptasyonu ile yetinildiği, uluslar arası literatüre yeni ölçme araçları kazandırma anlamında çok fazla girişimin olmadığı gözlenmektedir. Söz konusu kursun temel amacı, katılımcılara uluslar arası yayın anlamında gerekli olan yöntem ve istatistiksel becerinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki başlıkları kapsayan bir eğitim öngörülmektedir. Aşağıda bu eğitimin en önemli başlıkları verilmektedir.

1. Ölçmede teorinin önemi
2. Teoriden olgusal aşamaya: Madde havuzunun oluşturulması ve sorunlar (tepki seti, ters çalışan maddeler vs.).
3. Madde analizleri
4. Açımlayıcı faktör analizi

a. Extraction metodu (faktör analizi vs. temel bileşenler analizi)
b. Rotasyon metodu (Ortogonal ve non-ortogonal rotasyonlar)
c. Faktör sayısının belirlenmesi

i. Scree test
ii. Paralel analiz

5. Doğrulayıcı faktör analizi

a. A priori modeller
b. A posteriori modeller
c. Birinci-düzey DFA
d. Üst-düzey DFA

6. Güvenirlik yöntemleri ve gerekli analizler

a. İç tutarlılık
b. Tekrar test güvenirliği
c. İki yarı güvenirliği

7. Geçerlik yöntemleri ve gerekli analizler

a. Artırıcı geçerlik (incremental validity)
b. Kriter geçerliği
c. Yor dayıcı geçerlik

 
                                                                                                            Her Hakkı Saklıdır YEMNET © 2008 Tasarım canefe