Kullanıcı adı Şifre Üye ol
 YEM KURSU ( Başlangıç )
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 YEM KURSU ( İleri )
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 ÖLÇEK GELİŞTİRME KURSU
 Kurs İçeriği ve Katılım
 Grup Yarat
 Gruba Katıl
 ESKİ KURSLARDAN
 GRUBU YÖNET
.:Yemnet Grup:.

 

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ KURS (BAŞLANGIÇ DÜZEYİ)

Kurs süresi 2 tam gündür (15 saat) ve katılımcıların bir dizüstü bilgisayar kullanmaları gerekmektedir. Ancak katılımcı grup tarafından bir laboratuar ayarlanması durumunda böyle bir ihtiyaca gerek olmayabilir.
Kurs, yapısal eşitlik modellemesinin (Structural Equation Modeling) temel kavram ve ilkelerinin sunulmasından sonra temel uygulama alanlarından örneklerle LISREL programının kullanımının öğretilmesini amaçlamaktadır. YEM çalışmalarının anlaşılmasını ve uygulamaların yapılmasını sağlayacak temel ilke ve anlayışlar sunulduktan sonra LISREL programı ile ayrıntılı örnekler katılımcılarla birlikte yapılarak, analiz aşamalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Tüm uygulamalar, LISREL programının bir arayüzü olan SIMPLIS aracılığıyla ve zaman zaman gerekli dosyaların hazırlanmasını sağlayacak olan PRELIS programıyla gerçekleştirilecektir. LISREL komut dosyaları ileri düzeyde matris bilgisi gerektirdiği için, sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar için kullanımı matris bilgisi gerektirmeyen SIMPLIS arayüzü geliştirilmiştir ve kullanımı daha kolay olmasına rağmen LISREL arayüzüyle yapılabilecek tüm analizlerin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılan bir programdır (Jöreskog ve Sörbom, 1993). PRELIS programı ise, başka programlarda hazırlanan dosyaların LISREL ortamına aktarılması, kovaryans ve korelasyon matrislerinin hazırlanması aşamalarında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Kursun İçeriği:


1. YEM'in kuramsal temelleri:

a.Regresyon
b.Nedensellik
c.Ölçme modeli (Measurement Models)
d.Yapısal model (Structural Model)
e.Örtük değişkenler (Latent Variables)
f.Gözlenen değişkenler (Observed Variables)
g.YEM'de ölmenin hatası (Unique Varibles or Residuals) ve modellemede önemi
h.Aracılık (Mediation)
i.Moderation
j.YEM uygulamalarında temel sorunlar

i.Tanımlama (identification)
ii.'Non-positive definite' uyarısı ve nedenleri
iii. Normallik varsayımı (non normal data) ve data türü

2. LISREL programının tanıtılması ve temel çalışma prensipleri:

a. LISREL programının çalışma prensipler
b. Kovaryans ve korelasyon matrislerinin oluşturulması
c. Komut dosyalarının oluşturulması ve model testinde komut yazımı
d. Prelis programının kullanımı
e. Diyagramlar üzerinde temel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.  
3. Yol analizi (path analysis) ve gözlenen değişkenlerle yol analizi (path analysis with observed variables). 

a. Yol analizinin temel mantığı
b. Regresyon modelleri
c. Gözlenen değişkenlerle model testi

4. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (Exploratory and confirmatory factor analyses)

a. Açımlayıcı faktör analizlerinin ölçme modelleri için önemi
b. Açımlayıcı faktör analizi uygulamaları ve örnekler (ortogonal vs. non-ortogonal factor anayses)
c. A priori ve a pasteriori doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları
d. Faktör yapılarının eşitliği testi (çoklu gruplarda doğrulayıcı faktör analizi)

5. Örtük değişkenlerle yol analizi (path analysis with latent variables)


a. Tek aşamalı yaklaşımla model test etme
b. İki aşamalı yaklaşımla model test etme
c. İç-içe geçmiş (nested) modeller stratejisi ise model test etme ve aracılık
testleri.

6. Çoklu-grup modellerinin test edilmesi (Multi-group SEM)

a. Çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi (Equality of Covariance Matrices)
b. Çoklu-grup yapısal model testi.
 
Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
 
                                                                                                            Her Hakkı Saklıdır YEMNET © 2008 Tasarım canefe